EU-Kontroll (PKK)

EU-kontroll (Periodisk kjøretøykontroll) er en lovpålagt kontroll av biler, som skal sikre at den er trafikksikker og miljøvennlig. Alle biler som er over fire år gamle, må EU-godkjennes annen hvert år. Det lønner seg å ta EU-kontrollen hos oss, et profesjonelt og sikkert valg av verksted. Våre kontrollører gjennomgår spesialisert kursing, og er godkjent for å gjennomføre en sikker og korrekt kontroll av din bil.

EU-kontroll, PKK, Periodisk kjøretøykontroll
18.09.202010:05 Andreas Moen Rottem

Hva kontrolleres i en EU-kontroll?

Når det gjennomføres en EU-kontroll, blir det kontrollert en rekke punkter relatert til trafikksikkerhet, slik som lys, sikt, bremsesystemer, bærende konstruksjoner, hjul og belter. I tillegg skal det sikres at bilens utslipp ikke overstiger de tillatte verdier på støy og avgasser.

Når skal bilen min på EU-kontroll?

vegvesenets nettsider kan du sjekke fristen for EU-kontroll på ditt kjøretøy. Du kan gjennomføre EU-kontroll på bilen din når som helst før fristen, og så tidlig som du ønsker. Etter godkjent kontroll, blir frist for neste kontroll satt til 2 år etter.

Hva gjør jeg dersom bilen ikke blir godkjent?

Dersom bilen din ikke godkjennes, må du rette opp i de manglene som kontrollseddelen oppgir før kjøretøyet kan godkjennes. Etter du har fått rettet opp i manglene, må det gjennomføres en etterkontroll. Manglene på EU-kontrollen må være rettet opp og etterkontrollert innen den opprinnelige fristen for EU-kontroll, og senest to måneder etter hovedkontrollen.