Personvernerklæring

18.11.202007:50 Andreas Moen Rottem

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen.

1. Kontaktinformasjon til Star Autoco AS

Star Autoco AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger.
Har du et spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du vår kontaktinformasjon nedenfor:

Star Autoco AS
Solheimsveien 62
1473 Lørenskog, Norge
Organisasjonsnummer: 925905526
Kontaktepost: post@starautoco.no
Telefon: 784 29 722

2. Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

3. Star Autoco AS er behandlingsansvarlig

Star Autoco AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.

4. Hva slags informasjon er det vi samler inn?

Når du registrerer deg via et skjema, bestiller en tjeneste eller produkt, her på nett eller fysisk i vårt verksted, blir du bedt om å gi ifra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi be om følgende opplysninger:

 • Navn
 • Epostadresse
 • Telefonnummer
 • Hvilken virksomhet du arbeider for
 • Registreringsnummer på kjøretøy
 • Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer.
 • Tekniske opplysninger: hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til våre nettsider, din IP-adresse og brukeradferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem.

5. Paragraf 6f som alternativ til samtykke via nettside

Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år.  Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger.

6. Informasjon fra andre kilder

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon.  Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.

7. Formålet med behandlingen av personopplysningene

Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • Kundebehandling og informasjon om våre produkter
 • For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen
 • Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg, samt målrettet markedsføring i internettkanaler

Vi ber om dine personopplysninger for å:

 • Svare på forespørsler
 • Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger
 • Opprette og opprettholde en salgsdialog
 • Sende informasjon som kan være av interesse for deg

8. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:

 • Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen
 • Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon

9. Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.

Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med Star Autoco AS eller representanter for oss de siste 2 årene via telefon, ved å besvare e-post, lastet ned materiale på nettsiden eller registrert deg via et skjema.

I det tilfellet du bestiller en time på vårt verksted, blir informasjon om deg, ditt kjøretøy, samt hvilket arbeid som ble utført tatt vare på ubestemt tid. Dette for å sikre at du selv har mulighet til å få ut denne informasjonen fra oss i fremtiden, samt å sikre at ditt kjøretøy blir behandlet korrekt i forhold til arbeidshistorikk på kjøretøyet.

10. Hvem har tilgang til informasjonen

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelig for et begrenset antall personer i virksomheten, som har behov for nevnte informasjon for å kunne behandle dine forespørsler, samt yte de tjenester som er avtalt.

11. Informasjonsdeling med tredjepart

Vi vil aldri selge din informasjon til en tredjepart. Det kan i noen tilfeller være nødvendig for oss å dele informasjon om deg eller ditt kjøretøy med våre samarbeidspartnere for å kunne yte våre tjenester.

12. Hvor oppbevares opplysningene

Opplysningene kan oppbevares i Star Autoco AS sine epostsystemer, kundesystemer levert av Bertel O. Steen, og systemer fra Mercedes-Benz og/eller Daimler AG. Våre nettsteder driftes av Seria AS, som lagrer enkelte personopplysninger som er sendt inn av deg i en begrenset tidsperiode hos seg selv eller hos deres underleverandører.

Enkelte opplysninger i forbindelse med statistikk og annonsering i internettkanaler lagres av Facebook og Google. Disse opplysningene kan du hindre blir lagret ved å blokkere informasjonskapsler fra disse tilbyderene i din nettleser.

13. Dine rettigheter i forhold til innsyn, sletting of eventuelt flytting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det.

14. Andre formål

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.

15. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider, samt enkelte informasjonskapsler for å kunne tilby målrettet annonsering i internettkanaler.

16. E-post og telefon

Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet  Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.

Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

17. Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, men klagen vil videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle saken.

Sist modifisert 22. desember 2020