Opphavsrett

Copyright 2013 Star Autoco. Med enerett. Alle tekster, bilder, grafikk, lyd-, video- og animasjonsfiler samt organiseringen av disse underligger lov om opphavsrett og andre lover til beskyttelse av åndelig eiendom. Det er ikke tillatt å kopiere disse for kommersielle formål eller videreformidling, heller ikke å endre dem og bruke dem på andre webområder. Noen Internett-sider fra Star Autoco inneholder også materiale som opphavsrettslig underligger dem som har stilt dette til rådighet.

Produkter og priser

Etter at redaksjonen har avsluttet arbeidet med enkeltsider, kan det ha funnet sted endringer i produkter og tjenester. Det tas forbehold om konstruksjons- eller formendringer, avvik i fargetone samt endring av leverings- eller tjenesteomfang fra produsentens side i leveringstiden såfremt endringene eller avvikene ligger innenfor rimelighetens grenser for kunden under hensyntaken til Star Autoco´s interesser. Bildene kan også inneholde tilbehør, tilleggsutstyr eller annet som ikke hører inn under standard leverings- eller tjenesteomfang. Fargeavvik er teknisk betinget. Enkelte sider kan også inneholde varianter og tjenester som ikke tilbys i Norge. Utsagn om juridiske, rettslige og skattemessige forskrifter og konsekvenser gjelder kun for Forbundsrepublikken Tyskland og Frankrike. Med forbehold om andre regler i kjøps- eller leveringsbetingelsene gjelder prisen som er gyldig på leveringsdagen. For våre avtalepartnere gjelder prisene som veiledende prisanbefalinger. Spør en avdeling om nyeste versjon.

Varemerker

Der ikke annet er angitt, er alle merker som er nevnt på Star Autoco´s Internett-sider beskyttede varemerker som tilhører Daimler AG og Automobiles Peugeot. Dette gjelder spesielt for modellnavn samt alle logoer og emblemer for selskapenet og merkene.

Lisensrettigheter

Star Autoco ønsker å tilby et innovativt og informativt Internett-program. Vi håper derfor at du gleder deg like mye over vår kreative utforming som vi gjør. Vi ber likevel om forståelse for at Star Autoco må beskytte sine åndsverk, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter og at disse Internett-sidene ikke på noen måte gir lisensrettigheter til Star Autoco´s åndsverk. 

Ansvar

Informasjon og opplysninger på disse sidene utgjør ingen garanti, verken uttrykkelig eller underforstått. De gir ingen underforståtte løfter eller garantier for beskaffenhet, salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller manglende brudd på lover eller patenter.

På våre Internett-sider finner du også koblinger til andre Internett-sider. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har noen innflytelse på utformingen av og innholdet på disse sidene det er koblinger til. Vi har derfor heller ikke ansvar for at informasjonen på disse sidene er oppdatert, korrekt eller fullstendig, ei heller for kvaliteten på informasjonen. På bakgrunn av dette tar vi derfor intet ansvar for innholdet på disse sidene. Denne erklæringen gjelder for alle koblinger på våre Internett-sider som fører til eksterne sider samt innholdet på disse.

Star Autoco

  • © 2013 Star Autoco